આડી તેજસ્વી બીયર ટાંકીઓ

 • આડી તેજસ્વી બીયર ટાંકીઓ

  આડી તેજસ્વી બીયર ટાંકીઓ

  દબાણ, ઠંડક જાળવવા માટે વૈજ્ઞાનિક ટેક્નોલોજી અપનાવી.

  તાપમાન ઓછું કરવા માટે કૂલિંગ જેકેટ પણ છે.

  તાપમાનને ઝડપથી ઘટાડીને, ભાગને ઘટાડીને સમજાયું. સંપૂર્ણ સફાઈ સ્થિતિ, ટાંકી અને માથાની વૈજ્ઞાનિક ડિઝાઇન.

  CO₂ સપ્લાય, બીયરનું નીચું તાપમાન, ટાંકીની સફાઈની ખાતરી કરો.ખાતરી કરો કે ટાંકી જોડાયેલ છે અને CIP સિસ્ટમ, બરફનું પાણી, તાપમાન નિયંત્રણ સાથે શેર કરે છે.